Skip to main content
Hungary 94.0% Hungary

Total:

82

Countries
203785
Today: 18
Total: 203,785

Blog

Meddig érvényes a komplex minősítés?

Tájékoztatás a komplex minősítés érvényességéről
komplex.minosites
Alábbiakban a komplex minősítés időbeli hatályával kapcsolatos tudnivalókat mutatjuk be.


Sokan tudják, hogy a komplex minősítésnek nemcsak az a célja, hogy az egészségkárosodásban, betegségben érintett emberek egészségi állapotának és munkaképességének mértékét meghatározza, hanem az is, hogy az esetleges rehabilitálhatóságra, a nem javasolt tevékenységekre, munkakörnyezetre észrevételt tegyen.
Ezért annak, aki komplex minősítését kéri, az orvosi szempontú vizsgálaton túl a foglalkozási és szociális körülményeinek áttekintésére is sor kerül.
Ezen összetett vizsgálat lezárásaként kapják meg az érintettek a komplex minősítés eredményéről szóló összefoglaló véleményt.
Viszont kevesen vannak tisztában azzal, hogy ez az összefoglaló vélemény mikortól meddig érvényes, azt mely időtartamban használhatják fel a megváltozott munkaképességükre tekintettel járó ellátások során.

Alábbiakban a komplex minősítés időbeli hatályával kapcsolatos tudnivalókat mutatjuk be.

Mely jogszabályban találhatók meg a komplex minősítéssel összefüggő rendelkezések?

A komplex minősítésre tartalmazó szabályokat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.), valamint -végrehajtási rendelete a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, továbbá a

– komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet.

Melyik naptól érvényes a komplex minősítés?

Az Mmtv. értelmében a komplex minősítés időbeli hatálya azon közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntést (határozat, hatósági bizonyítvány) követő napjától kezdődik, amely során a komplex minősítést elvégezték.

Meddig érvényes a komplex minősítés?

A komplex minősítés érvényességi ideje nem egységes, az időtartamot egyéni körülmények határozzák meg a következők szerint:

1) A komplex minősítés a megváltozott munkaképességű személyek haláláig érvényes ha

▪ az érintett egészségi állapota végleges;

▪ a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben meghatározott időpontban, vagy a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a 10 évet nem haladja meg;

E minősítési kategória (Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpont) szerint részesül rokkantsági ellátásban, azaz egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes;

▪ az Mmtv. 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rokkantsági ellátásban és a 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén (az Mmtv. hatálybalépését megelőzően nyújtott, a megváltozott munkaképességhez kapcsolódó átalakított ellátások), ha a rehabilitációs hatóság Mmtv. 38/C. § (1) bekezdésének alkalmazásával, a komplex minősítés elvégzése nélkül az ellátás változatlan összegű, rokkantsági

ellátásként történő tovább folyósításáról döntött.

2) A komplex minősítés érvényessége a rehabilitációhoz szükséges időtartam végéig tart, ha

a Mmtv. értelmében meg kellett határozni.

A rehabilitációhoz szükséges időtartamot legfeljebb 36 hónapban lehet meghatározni.

3) Ha a rehabilitációhoz szükséges időtartamot az Mmtv. értelmében nem kellett meghatározni és

  • rokkantsági ellátást állapítottak meg, úgy komplex minősítés érvényessége a rokkantsági ellátás megállapításáról rendelkező döntésben előírt felülvizsgálat alapján indult közigazgatási hátósági eljárást lezáró érdemi döntés keltéig tart;
  • rokkantsági ellátást nem állapítottak meg, vagy a megállapított ellátást a felülvizsgálat meghatározott idő pontját megelőzően megszüntették, úgy az előírt felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig tart.

Ha az érintett újabb komplex minősítésére kerül sor a fent megjelölt pontokban foglalt idő tartamokon belül, a (korábbi) komplex minősítés időbeli hatálya az ismételt komplex minősítés alapján hozott döntés keltéig tart.
További információkat a komlex minősítésről ITT lehet olvasni.

  • Találatok: 146