Skip to main content
Hungary 95.3% Hungary

Total:

45

Countries
141739
Today: 98
Total: 141,739

Közgyógyellátás és annak megállapításának kérelmezése

A közgyógyellátás hozzájárul a szociálisan rászorult személy azon kiadásaihoz, amelyek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához szükségesek. 

kozgyogyellatas mbe optimized.hu
A kérelmező lakóhelye vagy - amennyiben a bejelentett tartózkodási helyén lakik – a tartózkodási helye szerinti kerületi (járási) hivatal állapítja meg.
 

Információink a tájékozódást segítik, magyarázó jellegűek, kérjük részletesebb információért keresse fel a megjelölt oldalakat!

Mi a közgyógyellátás?

A közgyógyellátás hozzájárul a szociálisan rászorult személy azon kiadásaihoz, amelyek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához szükségesek.

Milyen hivatali állapítja meg közgyógyellátásra való jogosultságot?

A kérelmező lakóhelye vagy - amennyiben a bejelentett tartózkodási helyén lakik – a tartózkodási helye szerinti kerületi (járási) hivatal állapítja meg.

Ki lehet jogosult az ellátásra?
Többféle jogcímen válhat valaki jogosulttá közgyógyellátásra.

– Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra többek között az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy; a rokkantsági járadékos; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 4 évre állapítható meg, a Járási hivatal dönt.

– Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át, egyedül élő esetén a 155%-át. 2 évre állapítható meg, a Járási hivatal dönt.
Ki jogosult a közgyógyellátásra alanyi jogon?
- az átmeneti gondozásban részesülő és a nevelésbe vett kiskorú;
az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
a rokkantsági járadékos;
az aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül;
valamint az aki

 • a) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

  b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1)  bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül  és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti  rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

  c) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és  2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

  d) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának  megállapítását megelőző napon az a) vagy b) alpont hatálya alá tartozott

Mennyi időre állapítható meg az alanyi közgyógyellátásra való jogosultság?

A jogosultsági időt alanyi jogosultság esetében 4 évre, normatív jogosultság esetén két évre állapítják meg. (1993. évi III. törvény 50. § (4) bekezdés)

Milyen iratok szükségesek az alanyi jogon járó közgyógyellátás kérelmezéséhez?

Kitöltött és aláírt kérelem, amelyhez csatolni kell a következőket:

- a háziorvosi igazolást (amennyiben a kérelmező egyéni gyógyszerkeret megállapítását kéri),

- az alanyi jogcím fennállását igazoló iratot (pl. magasabb összegű családi pótlék igazolásáról szóló hatósági igazolvány másolata, vagy a rokkantsági ellátást igazoló okirat, hadigondozási ellátásról szóló határozat, igazából a hatósági nyilvántartásokból ezeket le tudjuk kérni, tehát nem kell csatolni)

Ki jogosult a közgyógyellátásra normatív jogcímen?

Az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
105%-át (29.925,- Ft), és a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
10%-át (jelenleg: 2.850,-Ft),
Vagy aki egyedül-élő, és havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155%-át (jelenleg: 44.175,-Ft) és a rendszeres
gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (jelenleg: 2.850,- Ft)"

Hogyan állapítható meg normatív jogosultság esetében a gyógyító ellátások költsége?

A kerületi (járási) hivatal megkeresésére a BFKH EBF megvizsgálja a háziorvosi igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások havi költségét.

Mennyi időre állapítható meg a normatív közgyógyellátásra való jogosultság?

A járási hivatal a normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultságot két évre állapítja meg.

Milyen iratok szükségesek az a normatív jogcímen járó közgyógyellátás kérelmezéséhez?

Kitöltött kérelem, amelyhez csatolni kell a következőket:

háziorvosi igazolást,  (letöltéshez kattints a zöld szövegre)

 • a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,

 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,

 • 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,

 • álláskeresési ellátás határozatát,

 • jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén a Foglalkoztatási Osztály hatósági bizonyítványát,

 • vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást,

 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást,

 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,

 • válásról, gyermekelhelyezésről rendelkező bírósági végzés másolatát.

 • rokkantsági ellátásban részesülők egészségi állapotára vonatkozó a rehabilitációs hatóság komplex minősítését, vagy rokkantsági ellátásban részesülők (2011. december 31. előtti) I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megállapító döntést.

További friss információkért kattintson ide.

Egyéb tudnivalók:

A közgyógyellátási igazolvány tartalmi elemei - TÁJÉKOZTATÓ  (letöltéshez kattints a zöld szövegre) 

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

1993. évi. III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól (link a jogtárra)

 Hogyan tölts fel nyomtatványt az ügyfélkapudon?

Videó szerzője: Számpatikus

 • Találatok: 159