Skip to main content
Hungary 94.0% Hungary

Total:

82

Countries
203788
Today: 21
Total: 203,788

Gyakorlati tudnivalók a keresetkorlát megszüntetéséről megváltozott munkaképességű személyek esetében

Gyakorlati tudnivalók a keresetkorlát megszüntetéséről
kereset korlat mbe optimized.hu
Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatban

Gyakorlati tudnivalók a keresetkorlát megszüntetéséről megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatban.
2021. január 1-jétől alkalmazandó az a MEOSZ által is javasolt törvénymódosítás, mely hatályon kívül helyezte a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) azon rendelkezéseit, melyek értelmében megszűnik az ellátásra való jogosultság, ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét.
E módosításnak köszönhetően 2021.évtől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők keresetük összegére vonatkozó megkötés nélkül, korlátlanul végezhetnek munkát, ellátásuk egyidejű igénybevétele mellett.

Érdemes tisztázni, hogy mik e kedvező és régen várt változás gyakorlatban felmerülő hatásai.
Mi a teendő abban az esetben, ha valaki megváltozott munkaképességű személyként ellátás folyósítása nélkül végez keresőtevékenységet?
Ha valaki – esetleg tartva a keresetkorlát miatti megszüntetéstől, illetve adminisztratív terhektől – megváltozott munkaképességűként ugyan, de ellátás folyósítása nélkül dolgozik, ellátás iránti kérelem benyújtásával kérheti annak megállapítását. Az Mmtv. nem változott a tekintetben, hogy az egészségi állapot és biztosítási idő feltétel teljesítése mellett a kérelmező nem részesülhet rendszeres pénzellátásban (például nem kaphat táppénzt, azaz a táppénz folyósításának lejártát követően lehet ellátást megállapítani) és nem folytathat keresőtevékenységet, annak érdekében, hogy a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás megállapítható legyen. Ez utóbbi követelmény munkavállaló esetén 1 nap fizetés nélküli szabadság igénybevételével teljesíthető, nem szükséges a munkaviszony megszüntetése, az ellátás megállapítását követően pedig korlátozás nélkül végezhet munkát. Továbbá, amennyiben az érintett rendelkezik érvényes komplex minősítés eredményéről szóló bizottsági véleménnyel, érdemes csak abban az esetben kérni az ellátás iránti kérelem nyomtatványon (18. pont) az újabb komplex minősítést, ha a korábbi eredményével nem elégedett. Így a kormányhivatal nem vizsgálja meg újra a kérelmező egészségi állapotát, hanem a korábbi, még érvényes komplex vélemény szerinti minősítés kategória alapján állapítja meg az ellátást, ami lényegesen lerövidítheti az elbírálás menetét.
Hogyan járjon el akinek korábban folyósítottak ellátást, de a keresetkorlát átlépése miatt megszüntették?
Fontos tudni, hogy a korábban megszüntetett ellátás újból történő folyósítására nincs mód, korábbi ellátását az érintett nem fogja visszakapni.
Ebben az esetben szintén új kérelem benyújtásával lehet az ellátásra való jogosultságot érvényesíteni, majd ezt követően keresetkorlát nélkül dolgozni.

Van teendője a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő keresőtevékenységet folytatónak?
Az ellátásban részesülő és e mellett munkát végzőknek megszűnt a keresőtevékenységből származó jövedelem bejelentésére vonatkozó kötelezettségük.
A törvénymódosítás ugyanis 2021. január 1-jétől hatályon kívül helyezte az Mmtv. 17. § (1) és (3) bekezdés c) pontjait, melyek értelmében az érintetteknek értesíteni kellett a rehabilitációs hatóságot, ha keresetük meghaladta három egymást követő hónapban a minimálbér 150%-át.
Forrás: 
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól Szociális ágazati portál
Megváltozott munkaképességűek 
Videó szerzőjePannon Televízió

  • Találatok: 479