Skip to main content
Hungary 94.1% Hungary

Total:

77

Countries
199079
Today: 186
Total: 199,079

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató -Weboldal használati feltételek

                                         Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete                                                                                                         
tajekoztato adatvedelem
                Adatkezelési tájékoztató és Weboldalunk használati feltételei

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője, a weboldalon vagy emailben megadott személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

 Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

 7621 Pécs Lyceum utca 5.

Email címünk:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszámunk:

+36-72/532-138

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

Marosvölgyi Józsefné Elnök

Elérhetősége:

+3672/532137

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül
vállaljuk annak megválaszolását.
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt.
Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban.
Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, akkor kérjük, hogy jelezze Nekünk vagy adatvédelmi tisztviselőnknek fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

+3613911400 

Email:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal

https://www.naih.hu/

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki személyes adatai megadása nélkül megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?  (cookie)

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott süti a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális süti, amely a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaz.
A funkcionális sütiben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.


Az adatkezelés időtartama

A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti, úgynevezett munkamenet süti érvényessége lejár, amint Ön a weboldalt elhagyja, illetve bezárja a böngésző programjában oldalunk.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket.
A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Weboldalon megjelenített kép- és videofelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk Egyesületünket érintő rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép és videofelvételekét is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videó-felvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény, program szervezőjétől, amennyiben nem egyesületünk szervezte azt.
Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok


Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot.
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődőkkel, illetve ügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:
• név,
• e-mail cím,
• telefonszám,
• cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni.
Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:
• 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
• 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

                                         Weboldalunk használati feltételei 
haszn optimized. feltetelek mbe.hu
Weboldalunk használati feltételei

Használati feltételek, szerzői jogok egyéb rendelkezések.

1. Weboldallal használati feltételek célja

Jelen Weboldal Használati Feltételek dokumentum (a továbbiakban: Használati Feltételek) abból a célból jött létre, hogy a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete
(székhely: 7621. Pécs Lyceum utca 5. továbbiakban MBE) által üzemeltetett weboldal, a https://mozgaskorlatozottak-be.hu illetve annak aloldali – a továbbiakban együtt: Weboldal – használatával kapcsolatos tudnivalókról, a használat jogi kereteiről tájékoztassa a Weboldalra látogató felhasználókat (a továbbiakban: Felhasználó).

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a weboldalon történő adatkezeléssel kapcsolatban a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban ( .https://mozgaskorlatozottak-be.hu/adatkezelesi-iranyelvek) kapnak felvilágosítást.

2. Weboldal üzemeltetői

A Weboldalt üzemelteti a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete
Székhely: 7621 Pécs Lyceum utca 5.
Pécsi Törvényszék által bejegyzett civil szervezet.
Bejegyzési szám: 02-02-0000120
Fő tevékenység: 9499. M.n.s .egyéb közösségi társadalmi tevékenység.
Adószám: 19030751102
Képviseli: Marosvölgyi Józsefné Elnök

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Weboldal tárhelyszolgáltatója:

Cégnév: Jelado Internet-kommunikáció Kft.

Székhely: 6728 Szeged Kossuth Lajos sgt.18-20.

Cégjegyzékszám: 01 09 964173

 E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviseli: Tóth Tamás, ügyvezető

3.A Weboldal célja

Az MBE Civil Szervezet ismertetője, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, valamint a szervezet tagjainak tájékoztatása programjairól, társadalmi tevékenységeiről.

4. Felelőssége a weboldal használata kapcsán

Az MBVE törekszik a Weboldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Weboldalra történő MBE-nek fel nem róható jogosulatlan belépésből, használatából, illetve a Weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek.
Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Weboldalt és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe.
Felhasználó kizárólagosan felel az általa a Weboldalon szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.

5. Szerzői és felhasználási jogok
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldallal kapcsolatos esetleges visszajelzéseit, észrevételeit az MBE ellentételezés nélkül jogosult felhasználni.

A Weboldal az MBE saját fejlesztésű, egyedi alkotása.
A Weboldal és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve bizonyos elemek védjegy oltalom alatt állnak.
A Weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a jogosultja
és használója a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete
Felhasználó jogosult a Weboldalt rendeltetésszerűen használni, de a Weboldal, illetve annak bármely szerzői jog által védett eleme tekintetében bármely más célból történő felhasználására kizárólag a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete jogosult előzetesen írásban engedélyt adni.
Felhasználók vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása kizárólag az MBE előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű.
A Weboldalon található információk vagy bármely adatok, alkotások jóhiszeműen kerültek feltöltésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak.
Az MBVE kizárja felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használata során feltöltött vagy onnan az MBE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül letöltött személyiségi vagy szerzői jogot sértő tartalmakért, azok felhasználásáért, az ilyen tartalmak esetében harmadik személyek igényével szemben a Felhasználók kötelesek helyt állni.

6. Záró rendelkezés

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete jogosult jelen Használati Feltételeket egyoldalúan, előzetes tájékoztatás nélkül módosítani.

A Használati Feltételek módosítása annak a Weboldalon közzétételével hatályosul.

Jelen Használati Feltételek a közzététel napjával lépnek hatályba.

Pécs 2021. 12. 06.
Az impresszum ide kattintva letölthető.

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete Weboldal üzemeltetője  • Találatok: 1783