Skip to main content
Hungary 94.1% Hungary

Total:

77

Countries
199076
Today: 183
Total: 199,076

Rólunk

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete (MBE) 1978-as megalakulása óta a Baranya Megyében élő mozgáskorlátozottak – mintegy tízezer fő –, és családjaik érdekében tevékenykedik, képviseli és védi érdekeiket.
Az egyesület 1988-tól közhasznú szervezetként, tíz kistérséghez kapcsolódó helyi csoportban végzi munkáját.
A tevékenység az MBE alapító okiratában lefektetett elvek mentén folyik, választott tisztségviselőkkel.
A 2020. év fontos változásokat hozott. Más tisztségviselőket választottunk, és módosult az alapszabályunk is.
Egyesületünk formálódó, integrálódó, innovatív érdekvédelmi közösség.
Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő, és ezen belül különösen a mozgáskorlátozott társaink munkavállalásának elősegítését.
Ennek érdekében több munkáltatóval, köztük rehabilitációs céggel áll kapcsolatban.
Célunk a rehabilitáció utáni munkába állás és továbbképzés elősegítése.
Szintén fontos feladatunk a megváltozott munkaképességű, de munkaképes emberek rehabilitációja, képzése, átképzése, annak érdekében, hogy a képességeiknek megfelelő munkakör betöltésére váljanak alkalmassá.
Mint akkreditált munkáltató hat főt foglalkoztatunk, hogy segítsék munkánkat, céljaink elérését. Számos szervezettel, alapítvánnyal, munkaügyi, egészségügyi, oktatási és képző intézménnyel tartunk fenn szinte napi kapcsolatot.
A képviseleti demokrácia elvének megfelelően az MBE képviseli a tagságot társadalmi, állami, közigazgatási szervek előtt, valamint az 1981-ben megalakult ernyőszervezetben, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségében (MEOSZ) is.
Nem hagyhatóak figyelmen kívül az egyesület tagjai számára szervezett közművelődési- és sportprogramok, kirándulások, bel- és külföldi túrák, üdülések és az évfordulókhoz kapcsolódó, a tagság számára szervezett rendezvények, programok, kiállítások sem.
Egyesületünk nyitott, soraiba várja a megyében élő mozgáskorlátozott sorstársakat, támogatókat.
Nyitottak vagyunk abban is, hogy tagjaink kezdeményezéseit, javaslatait felkarolva, programunkba építsük azokat.
Kérjük, hogy támogassa Egyesületünk munkáját!
Egyesületünk OTP banknál vezetett számlaszáma: 11731001-20040620
Adó 1% Technikai szám: 19030751-1-02
ado 1szazalek
                           Az adója 1% felajánlását Önnek is köszönjük!